Op zondag 10 september is onze jaarlijkse startzondag, het begin van het nieuwe seizoen.

Dit jaar willen we aansluiten bij een campagne “kerkproeverij”. Kerkproeverij is een landelijke campagne die in het weekend van 9 en 10 september kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor een dienst. Middels een laagdrempelige dienst willen we gasten bekend maken met het geloof en onze gemeente voorstellen.

Ook is dit voor gemeenteleden een mooie gelegenheid om te zien wat voor een activiteiten er allemaal in onze gemeente zijn en hoe je daar bij kan aansluiten. Te zijner tijd volgt meer informatie. U kunt zich alvast wel even inlezen op de website van de Raad van Kerken.

Werkgroep Erediensten

Kerkproeverij tijdens de startzondag op 10 september 2017
Getagd op: