Onze gemeente bestaat uit zo’n 150 mensen, van jong tot oud. We zijn een enthousiaste groep die gelooft in Jezus Christus en zijn woorden wil toepassen in het dagelijks leven. Ook de onderlinge aandacht en betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. Die twee liggen immers in elkaars verlengde. Naast onze wekelijkse diensten op zondag hebben we daarom Gemeente Groei Groepen, kleine groepjes waarin we van gedachten wisselen over het geloof of andere zaken. Deze groepen komen elke twee weken op een avond of een ochtend bij elkaar.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Thomas,
  • Secretariaat: Klaas,
  • Penningmeester: Marijn
  • Leden: Jannet, Jan Melle

Voorganger

Sinds 11 november 2022 zijn ds. Tom van Lieshout en ds. Froukje van Lieshout-Eikelboom voorgangers van de Baptistengemeente Groningen. op 27 november 2022 vond de intrededienst plaats.

Werkgroep Beheer

De werkgroep beheer beheert het pand de Cirkel aan de Korreweg, het gaat daarbij om bijvoorbeeld het onderhoud, verhuur en andere praktische hand en spandiensten om het pand in een goede staat te houden. Deze werkgroep bestaat uit:

  • Voorzitter: Gezinus
  • Leden: Johan, Wim, AndrĂ©

Klik hier om de werkgroep beheer te e-mailen.