Op 25 januari 1880 stichtten elf mannen en vrouwen een “gemeente van gedoopte christenen”. Dit was de basis voor onze tegenwoordige gemeente, hun activiteiten waren vele, zegen bleef niet uit. In 1925 werd de Meeuwerderwegkerk in gebruik genomen. Er waren toen 455 leden. In 1956 werd Groningen-Noord een zelfstandige gemeente met ongeveer 350 leden.

Het kerkgebouw “De Cirkel” aan de Korreweg werd op 7 april 1962 in gebruik genomen en elf jaar later, op 13 mei 1973 het gebouw “De Vuursteen” in de wijk Vinkhuizen. Helaas hebben we in 1992 moeten besluiten om “de Vuursteen” af te stoten. Op 25 november 2007 hebben we de laatste dienst gehouden in de Meeuwerderwegkerk.

Vanaf 2 december 2007 kerken “Noord” en “Zuid” weer gezamenlijk in “De Cirkel” en m.i.v. 1 januari 2009 zijn beide gemeentes gefuseerd. De naam van de gefuseerde gemeente is Baptistengemeente Groningen.

Enkele foto’s van de bouw van het kerkgebouw de Cirkel: