Het doel van de baptisten gemeente Groningen is samengevat:

  • De grote daden van God te verkondigen, naar de opdracht in 1 Petrus 2:9.
  • Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon.
  • Mensen te winnen voor Christus, naar de opdracht van MatteĆ¼s 28:19 en 20.