De Baptistengemeente Groningen behoort voor iedereen, lid of bezoeker, volwassene of kind, een plaats te zijn waar hij of zij zich veilig voelt en in alle vrijheid het geloof kan beleven en daarin kan groeien. We zijn kerk in een gebroken wereld waarin die veiligheid en vrijheid echter niet vanzelfsprekend zijn. Gelovigen zijn mensen die, hoewel een nieuwe schepping in Christus, nog altijd worstelen om de oude mens te kruisigen. Het is belangrijk om als gemeente deze werkelijkheid te onderkennen. Het is goed om afspraken met elkaar te maken over hoe we er samen voor zorgen dat de gemeente voor iedereen een veilige plaats is en om na te denken over hoe we handelen mocht er wel eens iets verkeerd gaan. Dit plan wil daarin niet voorschrijvend zijn maar juist handreiking tot onderlinge bewustwording en onderling gesprek. Bovendien heeft dit plan een preventieve werking.

Als je ongewenst gedrag opmerkt, kun je hierover praten met een van onze raadsleden of voorgangers. Als je geen veiligheid ervaart om dit bij hen te doen, kun je contact opnemen met Stichting Evangelisch Meldpunt. Deze externe vertrouwenspersonen kunnen je helpen.