De Baptistengemeente Groningen is lid van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Dit is een kerkgenootschap van evangelische christenen die streven naar het volgen van Jezus Christus in het leven.

Grondslag en doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland:

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Het doel van de Unie is:

  • Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  • De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  • Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Ga naar Baptisten.nl/

 

Unie van Baptistengemeenten Nederland