De gemeente is een plaats waar gelovigen worden toegerust om in hun dagelijks leven invulling
te geven aan discipelschap.

Eerdere activiteiten

Hieronder staan eerder gehouden activiteiten:


Alpha Cursus – Ontmoeten, vragen en ontdekken!

We organiseren van tijd tot tijd een Alpha cursus. Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Lees verder


Bijbelstudie Discipelschap

In oktober 2018 startte een nieuwe Bijbelstudie in de Baptistengemeente Groningen met als thema discipelschap.

Lees verder


Bijbelstudie over de vrucht van de Geest

In februari 2018 startte een negendelige Bijbelstudie over dit thema waarbij emeritus voorganger Ds. Henk Schaap de Bijbeltekst over de Vrucht van de Geest, Galaten 5, uitgebreid heeft uitgelegd.

Lees verder


Week van gebed 2018

Onze gemeente werkt voor de week van gebed samen met de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact Groningen. Van 21 tot 28 januari 2018 zijn er verspreid over de stad diverse samenkomsten waar ook jij van harte welkom bent.

Lees verder


Bijbelcollege over Openbaring

In de periode van eind 2014 tot en met het voorjaar van 2016 is er in de Cirkel een college gegeven over het Bijbelboek Openbaring. Emeritus predikant Ds. A. de Vries legt in 16 delen uit waar het boek over gaat en wat eruit te leren valt.

Lees verder