Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aan-gereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Hier in de stad Groningen organiseren de kerken van de RvK en het Evangelisch Con-tact Groningen (ECG) gezamenlijk de gebedsvieringen. Tijdens de week van gebed is dagelijks een gezamenlijke viering en daarnaast zijn er van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 11:00 gebedssamenkomsten in onze eigen gemeente.

Zondag 20/1
19:30—20:45 uur
Jeruzalemkerk W.A. Scholtenstraat 27

Maandag 21/1
10:00—11:00
Baptistengemeente Groningen Korreweg 47
19:30—20:45 uur
Leger des Heils Dirk Huizingastraat 17

Dinsdag 22/1
10:00—11:00 uur
Baptistengemeente Groningen Korreweg 47
19:30—20:45 uur
Doopsgezinde kerk Oude Boteringestraat 33

Woensdag 23/1
10:00—11:00 uur
Baptistengemeente Groningen Korreweg 47
19:30—21:30 KERKENTOCHT vanuit Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat Wandeling naar en bezoek aan vier kerken met korte momenten van gebed

Donderdag 24/1
10:00—11:00 uur
Baptistengemeente Groningen Korreweg 47
19:30—20:45 uur Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1

Vrijdag 25/1
10:00—11:00 uur
Baptistengemeente Groningen Korreweg 47
19:30—20:45 uur Studenten SKLO-Pand Kraneweg 33

Zaterdag 26/1
19:30—20:45 uur
Helperkerk Waldeck Pyrmontplein 13a

Week van gebed 2019
Getagd op: